Reklamacje i zwroty

  • Zwrot towaru zakupionego w sprzedaży wysyłkowej jest możliwy do 10 dni od daty otrzymania przesyłki.
  • Wszelkie zwroty muszą być wcześniej uzgodnione ze sprzedawcą na pismie bądź drogą mailową na adres sklep@art-series.com.
  • Produkty muszą mieć kompletne oryginalne opakowania bez śladów otwierania, używania bądź naruszania zawartości oraz musi zostać dołączony dowód zakupu. W celu wysłania do sprzedawcy towaru należy użyć takich samych opakowań zewnętrznych, jakie były zastosowane w otrzymanej przesyłce. Towar powinien być zwrócony na adres siedziby firmy: Art-Series Sp. z o.o., ul. Emaliowa 9, 02-295 Warszawa.
  • Klient pokrywa koszty związane z odesłaniem towaru do sklepu.
  • Zwrot należności za zwrócone towary dokonany zostanie na konto bankowe wskazane przez Klienta nie później niż w ciągu czternastu dni (art. 7 ust. 3 ustawy) od daty otrzymania towaru.

Katalog

PrestaShop PrestaShop PrestaShop